top of page
  • Writer's pictureJosia Nyman

Willba Release v2023.03.01

Uudet ominaisuudet 🎉

Myynnin automaattiset toiminnot

Myynnit voidaan poistaa, sulkea tai peruuttaa taikka nollakuitit tulostaa automatisoidusti. Toimintoon määritellään suodattimet, joiden mukaan käsiteltävät myynnit poimitaan. Käytännössä poimiutumisehtoja on monia ja näiden asetusten oikeanlainen käyttäminen on vain pääkäyttäjien vastuulla.


Maksusuorituksen muokkaaminen ja poistaminen

Laskun maksamisvaiheessa siihen voidaan kirjata maksusuorituksia. Nämä käsin lisätyt suoritukset pysyvät poistettavina tai muokattavina siihen asti että hyväksyy laskun. Näin vahingossa väärin kirjatut suoritukset voidaan korjata ennen laskun hyväksymistä. Järjestelmän tai integraation kautta tulleita maksusuorituksia ei voi muokata tai poistaa.

Maksa-toiminnossa jokaisen maksusuorituksen perässä on punainen rasti josta suorituksen voi poistaa


Muu suoritus -maksurivin voi avata muokattavaksi tai poistettavaksi klikkaamalla sitä laskun maksusuorituksista.


Myynnin osallistujat

Osallistujalistaan on lisätty uusia suodatustoimintoja.

  • Ikäkategorian mukaan haku

  • Sukupuolen mukaan haku

  • Majoituksen kohderyhmän mukaan haku

Jokaiseen suodattimeen on lisätty toiminto hakea niitä osallistujia, joilta kyseinen tieto puuttuu. Esimerkiksi Ikäkategoria puuttuu -suodattimella löydetään kaikki osallistujat, joille ei ole kirjattu mitään ikäkategoriaa.


Osallistujalistaan on lisätty ikäkategoriaerittely osallistujat-ikonin taakse.


Lisäksi osallistujalistan sivunvaihto on korjattu toimimaan kaikissa tilanteissa.


Huonenäytöt

Erilliset tilavarausnäytöt tukevat nyt täysin jaettujen tilojen resurssivarauksia.


Ruokailujen hallinta

Ruokailun lisääminen käsin onnistuu myynneille vaikka ruokailut-välilehti olisi alkujaan tyhjänä.


Tila- ja resurssivarauslistaus

Varausryhmien näyttämiseen on lisätty valinnainen toista-toiminto, joka helpottaa esimerkiksi ohjaajien listauksien luettavuutta. Varausryhmä toistetaan jokaisen ohjaajan kohdalla, jos monta ohjaajaa on varattu samaan ryhmään. Nyt siis yksittäisen ohjaajan varaukset löytyvät tällä asetuksella perätysten.


Dokumenttipohjat

Mahdollisuus käyttää myynnille määriteltyä tuottajaorganisaatiota yhteisen brändinimen sijaan dokumentin alatunnisteessa.


Bugikorjaukset 🐛

Tapahtuman ohjelma PDF

Ruokailut näkyvät koostettuna tapahtuman ohjelmalistassa. Aiemmin jokaiselta ilmoittautumiselta tulleet ruokailut näkyivät omina riveinään, joten tuloste kasvoi turhan massiiviseksi.


Tila- ja resurssivarauslistaus

Listauksen tulosteesta on korjattu ongelma tyhjän ensimmäisen sivun kanssa. Kun varauksia oli enemmän kuin yhdelle sivulle mahtuu, aiemmin ensimmäinen sivu oli tyhjä.


Tapahtuman ilmoittautumiset

Listan komponentit ovat kiinteän levyisiä, jolloin luettavuus ja käytettävyys on parempi. Aiemmin ilmoittautumisen tila oli vaihtelevan kokoinen.


Teknologiset uudistukset 🚀

Resurssivarausten hakua on tehostettu tietokantatasolla. Tämä vaikuttaa erityisesti päällekkäisten varausten tarkistuksen nopeuteen ja tehokkuuteen.


Tietokantatasolla on yhtenäistetty tapaa poistaa asioita. Tiedot poistetaan soft-delete tyylillä siten että data jää tietokantaan selvittelyitä varten. Lisäksi tallennetaan aikaleima siitä milloin poisto on tapahtunut.

Strapi muutokset näkyvät välittömästi Willbassa. Jos Strapiin tehdään muutoksia, ne ovat heti kaikkien käytettävissä ilman odottelua.

13 katselukertaa

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page